top of page

 

Milí Zlíňané,

za pár měsíců budeme slavit 30. výročí 17. listopadu 1989, Den boje za svobodu a demokracii. Budeme vzpomínat na brutální zásah proti studentům na Národní třídě v Praze i na události, které bezprostředně poté následovaly – vznik Občanského fóra a demontáž totalitního režimu v naší zemi. Budeme vzpomínat i na muže, který se z logiky věcí stal přirozeným vůdcem obnovy demokracie – na Václava Havla, jenž dokázal nenásilnými prostředky vyvést naši zemi z komunistické diktatury ke svobodě.

Je obecně známo, že Václav Havel prožil značnou část svého dětství mezi lety 1938 – 45 právě v našem městě u svého dědečka z matčiny strany, pana Hugo Vavrečky, spisovatele, diplomata a jednoho z nejbližších spolupracovníků J. A. Bati.(viz fotoarchív z Knihovny Václava Havla zde) Méně známé jsou jeho návštěvy Zlína v dobách totality, kdy sem jezdíval za cestovatelem Miroslavem Zikmundem a zlínskými disidenty. 

Nejen s ohledem na osobní spojení Václava Havla se Zlínem, ale hlavně z potřeby vytvořit ve Zlíně důstojné místo ke vzpomínce na tohoto výjimečného muže, vznikla Iniciativa pro instalaci Lavičky Václava Havla ve Zlíně.

„Lavička Václava Havla je pamětním místem věnovaným Václavu Havlovi. Tvoří jej dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá strom. Budování laviček Václava Havla je celosvětovým projektem, který inicioval velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem Bořkem Šípkem. Záměrem tohoto projektu je vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, jež mohou přispět k setkávání a vedení skutečného dialogu – míst, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla.“ (definice Knihovny VH) Od roku 2013, kdy tento projekt vznikl, bylo na světě instalováno celkem 27 Laviček VH, z toho 16 v ČR. (viz ilustrační foto zde)

 

Při hledání vhodného prostoru pro umístění Lavičky Václava Havla ve Zlíně jsme mimo jiné oslovili také majitele nově zrekonstruovaného Obchodního domu Zlín – krásné nové dominanty města, opravené do původní podoby dle návrhu architekta F. L. Gahury z roku 1931 – a společně s několika renomovanými zlínskými architekty jsme se shodli na variantě umístění na Gahurově prospektu v blízkosti Obchodního domu. (viz vizualizace zde)

V současné době pracujeme na získání všech potřebných povolení – Nadace Vize 97, Ateliéru Bořka Šípka (zhotovitele) a Úřadu města Zlína (majitele pozemku).

 

Zbývá jedna podstatná otázka: způsob financování tohoto projektu v ceně  kolem 300 tisíc Kč. Jako nejvhodnější se nám jeví veřejná sbírka na transparentní účet, jejímž prostřednictvím by se občané Zlína, kteří si váží odkazu Václava Havla, mohli podílet na jeho trvalé, viditelné a – "ehm" – smysluplné připomínce. Oslovili jsme Nadaci Most k domovu Zlín, která se k iniciativě s chutí připojila a bude organizovat veřejnou sbírku na transparentní účet v KB a výstavbu lavičky zastřeší.

 

Iniciativa pro instalaci Lavičky Václava Havla ve Zlíně

 

Miroslav Zikmund, Pavel Jungmann, Marcela a Bedřich Koutní, Daniel Večeřa, Pavla a Karel Kincovi, Eva a Jindřich Hegmonovi, Stanislav Devátý, Josef Holcman, Petr Bartoš, Petr Michálek, Antonín Bajaja, Pavlína Woodhams, Tomáš Pasterný, Čestmír Vančura, Miroslav Chalánek

bottom of page